MIND FINANCING

明德投融资对接会

详情

投融资对接会

 

近百家投资机构南京聚首,投融资市场风起云涌!

投融资对接会 

 

8个明德辅导的稀缺项目登台路演,70位投行大佬坐镇台下,争相发言!

详情

投融资对接会 

 

12个明德辅导的稀缺项目登台路演,60余家基金投资人莅临现场,争相提问!

详情

投融资对接会 

 

9个明德辅导的稀缺项目登台路演,近百位投行大佬坐镇台下!

详情